Regulamin korzystania z zabiegów w TS Medical Clinic

KORZYSTAJĄC Z OFERTY AKCEPTUJESZ PONIŻSZY REGULAMIN

Dotyczy on wszystkich zabiegów, jakie zostały zakupione w klinice TS Medical Clinic, ul. Przasnyska 9, 01-756 Warszawa.

Ceny regularne zabiegów oraz ceny promocyjne zawarte są w zakładce CENNIK. Wszystkie zabiegi można zakupić osobiście w klinice TS Medical Clinic przy Przasnyskiej 9 w Warszawie lub wykonując przelew bankowy na konto firmowe w Santander Bank Polska S.A.:

31 1090 2590 0000 0001 3700 4858

Dane do przelewu:

MYTHAISPA sp. z o.o. sp. k.

Ketlinga 30

03-289 Warszawa

NIP: 5242776793

Po wykonaniu przelewu należy przesłać potwierdzenie zapłaty na adres:

klinika@tsclinic.pl

W polu UWAGI prosimy o wprowadzenie informacji:

  • imię i nazwisko Pacjenta
  • rodzaj zabiegu
  • jeśli zabieg dotyczy promocji, prosimy również o wpisanie PROMOCJA.

Zakupów można również dokonać poprzez zakładkę SKLEP w postaci kart kwotowych do zrealizowania na zabiegi dostępne wyłącznie w klinice TS Medical Clinic przy Przasnyskiej 9 w Warszawie. Karty kwotowe mogą być wykorzystane również na zabiegi w cenie promocyjnej.

Ceny promocyjne (obniżone) obowiązują wyłącznie w momencie trwania promocji. Po jej zakończeniu nie ma możliwości wykupu zabiegów w cenie obniżonej.

Po wykupieniu zabiegu niezbędne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu zabiegu.

Nie ma możliwości zwrotu wykupionych zabiegów ani ich wymiany na gotówkę.

Klinika TS Medical Clinic dopuszcza możliwość zamiany wykupionych zabiegów na inne z oferty lub przekazanie innej osobie.

W przypadku zamiany wykupionych zabiegów na droższe Pacjent musi dopłacić brakującą kwotę.

Jeżeli zamiana następuje na zabiegi o niższej wartości Klinika TS Medical Clinic nie zwraca różnicy w cenie.

Zabiegi wykupione w klinice TS Medical Clinic muszą być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Po tym czasie TS Medical Clinic uznaje je za zrealizowane.

Rejestracja Pacjentów odbywa się telefonicznie pod numerem 797-716-145, osobiście w Klinice TS Medical Clinic lub za pośrednictwem skrzynki mailowej: klinika@tsclinic.pl. Rezerwacji można dokonać także poprzez portal Booksy.

Klinika TS Medical Clinic potwierdza wizyty telefonicznie lub poprzez SMS na 24 godziny przed planowaną wizytą.

Jeżeli Pacjent nie odwoła wizyty na 24 godziny przez planowanym terminem, ta uznawana jest za odbytą.

W przypadku spóźnienia się Pacjenta na zabieg powyżej 15 minut, zabieg uznaje się za zrealizowany.

Klinika TS Medical Clinic dopuszcza możliwość zmiany umówionego przez Pacjenta terminu zabiegu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przed zabiegiem należy wypełnić Kartę Pacjenta. Nie uzupełnienie danych, brak podpisu lub odmowa wypełnienia Karty Pacjenta skutkować będzie brakiem zgody wykonania zabiegu.

Pacjentom niepełnoletnim wykonujemy zabiegi tylko w przypadku zgody i obecności osoby dorosłej.

Klinika TS Medical Clinic zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu jeżeli wiąże się z tym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeżeli Pacjent przyjdzie na wizytę pod wpływem środków odurzających lub używek Klinika TS Medical Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, a wizyta zostanie odjęta z wykupionego pakietu.

Klinika TS Medical Clinic zaleca Pacjentom, aby przed decyzją o skorzystaniu z jej usług przeszli standardowe badania lekarskie, w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i wykluczenia przeciwwskazań zabiegowych.

Administratorem danych osobowych jest MYTHAISPA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa, NIP: 5242776793, KRS 0000739402, której podlega TS Medical Clinic jako miejsce wykonywania działalności podmiotu medycznego.

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi i nie będą przekazywane innym firmom.

Zakup zabiegów jest równoznaczny z akceptacją tego regulaminu.